Smart Grid

W przedsiębiorstwach energetycznych mają miejsce duże zmiany dotyczące dynamiki generowania i konsumpcji energii z powodu dyrektyw unijnych, presji rządów oraz coraz szersze zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Nie bez znaczenia jest również ogólny wzrost zużycia energii przez urządzenia takie jak, np. systemy klimatyzacyjne oraz zróżnicowanie tego zużycia w zależności od pory dnia. Aby sprostać wyzwaniom,przedsiębiorstwa inwestują w nowoczesne technologie, określane ogólnie jako Smart Grid. Umożliwiają oone dynamiczne zarządzanie sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi za pomocą punktów pomiarowych i kontrolnych.[1]

Smart Grid to inteligentne sieci elektroenergetyczne, w których istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku. Nazwa pochodzi z języka angielskiego, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „inteligentna sieć”. System ten zapewnia dynamiczne zarządzanie sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi za pomocą punktów pomiarowych i kontrolnych rozmieszczonych na wielu węzłach i łączach, które stanowią podstawę systemów Smart Grid.Ma to na celu dostarczenie usług energetycznych przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności i jakości energii, oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Dodatkowymi korzyściami Smart Grid są możliwości wprowadzania na rynek nowych produktów i usług oraz integrowanie procesów przesyłania danych pomiarowych różnych mediów.[2]

Smart

Rys.1 Schemat przedstawiający inteligentom sieć Smart Grid[3]

Pozwala wykorzystywać wiele funkcji i technologii równocześnie. Zwiększa komfort korzystania z energii i przynosi oszczędności indywidualnemu odbiorcy oraz korzyści ekologiczne i makroekonomiczne. Jest nowoczesną, w pełni dyspozycyjną siecią z  systemami zdalnego i dwukierunkowego odczytu, dzięki którym spółka dystrybucyjna może kontrolować dostawy energii, rozpływy w sieci, sprawniej zarządzać jej wyłączeniami, szybciej reagować na awarie, bilansować moce przyłączanych farm wiatrowych czy biogazu, a także lepiej współpracować z krajowym systemem elektroenergetycznym.[4]


[1]Rozwiązania Smart Grid dla przedsiębiorstw energetycznych – Alcatel-Lucent, 2010 r.

[2]http://www.t-matic.com.pl/oferta/smart-grid

[3]http://www.muratorplus.pl/biznes/firmy-i-ludzie/inteligentne-sieci-energetyczne-czas-na-nowe-liczniki-energii_70913.html

[4]http://automatykaonline.pl/Aplikacje/Energetyka/smart-grid-siec-przyszlosci

Skontaktuj się z nami!