Do 2050 roku połowa świata będzie zasilana energią odnawialną!

 

Nowa coroczna analiza Bloomberg, pod nazwą New Energy Outlook 2018, na podstawie danych 65 badaczy do spraw Energii z 12 wielkich rynków światowych przewiduje, że rynek energii elektrycznej bardzo rozwinie się do połowy tego stulecia.

Skupiając się na trendach, które dyktują rozwój rynku i modele biznesowe w tym sektorze, popyt na energię elektryczną pochodzącą z samochodów napędzanych elektrycznie, eksperci opracowali prognozę rozwoju do 2050 roku.

Według ich przewidywań, do tego czasu połowa światowej energii elektrycznej będzie produkowana z elektrowni słonecznych i wiatrowych, a głównym trendem, który wywoła taki zwrot wydarzeń, będzie spadek cen prądu z tych odnawialnych źródeł, a także coraz tańsze baterie do gromadzenia tak uzyskanej energii. Węgiel jako źródło energii, do 2050 roku spadnie do nawet 11% światowej produkcji (obecnie wynosi 38%).

Eksperci przewidują, że koszty wybudowania elektrowni fotowoltaicznych spadną do tego czasu o 71%, podczas gdy budowa elektrowni wiatrowych będzie o 58% tańsza. Jako że te elektrownie są już tańsze niż węgiel i gaz, dodatkowo obniżenie kosztów doprowadzi do silnego wykorzystania energii odnawialnej.

Jedynym nieodnawialnym źródłem energii, które może zyskać na znaczeniu do 2050 roku, może być gaz, który będzie wykorzystany w Chinach i Indiach bardziej niż kiedykolwiek.

Do 2050 roku, samochody napędzane energią elektryczną mogą zwiększyć popyt, właśnie na tą energię, tym samym stanowiąc około 9% światowej produkcji, czyli trochę mniej niż 3500 TWh rocznie.


źródło:

http://rs.seebiz.eu/do-2050-pola-svijeta-ce-strujom-napajati-obnovljivi-izvori-energije/ar-177580/