Energia geotermalna

Energia geotermalna jest energią termiczną pobieraną z wnętrza Ziemi. Jest to najtrudniejszy do pozyskania rodzaj odnawialnego źródła energii. Najbardziej wydajne źródła znajdują się głęboko pod powierzchnią w postaci  w postaci gorącej wody, pary lub suchych gorących skał. Złoża geotermalne powstają dzięki obiegowi wody, woda z opadów wnika w ziemię, w jej głębszych warstwach ogrzewa się od magmy lub intruzji. Opłacalne wydobycie odbywa się do głębokości 4 km w głąb ziemi.

80% powierzchni naszego kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne.  Temperatura wody tych obszarów wynosi od 30-130 °C, a głębokość występowania w skałach osadowych od 1 do 10 km. Tak więc mamy bardzo dobre warunki geotermalne. Wykorzystanie wód termalnych dotyczy 40% powierzchni kraju, gdzie wydajność źródeł jest odpowiednia, zasolenie nie przekracza 30 g/l, a temperatura jest odpowiednio wysoka.

Energię geotermalną pozyskuje się wykonując odwierty do zbiorników wód termalnych. Woda termalna pobierana jest pierwszym otworem, odbierane jest od niej ciepło w wymienniku i przekazywane czynnikowi grzewczemu, a następnie wtłacza się ją schłodzoną z powrotem  do złoża.

Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania energii geotermalnej oprócz produkcji energii elektrycznej jest budowa ciepłowni geotermalnych. Wykorzystuje się ją także w ogrzewaniu budynków przy pomocy pomp ciepła, uprawach, przemyśle chemicznym, przetwórstwie, hodowli ryb, basenach kąpielowych, itp.

Tym, co zachęca do inwestowania w geotermię, jest niski koszt pozyskiwania energii. Gorące źródła ogrzewają się samorzutnie – jedynymi opłatami, które trzeba ponieść, są koszty prądu oraz serwisowania instalacji, inwestycja ta jest jednak czasochłonna i kosztowna.

 

Energia geotermalna to tak zwana wewnętrzna cieplna energia. Z racji tego, że uran, tor oraz potas najczęściej znajdują się w skałach granitowych, ciepło wytwarza się bliżej skorupy ziemskiej aniżeli pod powierzchnią morza czy też w skałach, które zawierają młodsze informacje geologiczne.

Wyróżnia się cztery grupy geotermalnych źródeł:

-Hydrogeotermalna energia źródeł gorącej wody

-Hydrogeotermalna energia pary wodnej

-Fale gorącej wody w dużych głębokościach

-Energia petrotermiczna

 

Gorąca woda gromadzi energię z gorących skał i ta, która pochodzi z dużych głębin, dosięga temperatury nawet 400 stopni Celsjusza. Jeżeli woda znajdzie drogę do powierzchni ziemi, pojawi się pod postacią gorącej lub wrzącej wody (tzw. fumarole) lub pod postacią pary wodnej (gejzery). Woda z dużych głębin we wczesnym geologicznym okresie dotarła do powierzchni ziemi i została tam zamknięta pod nieprzepuszczalnymi skałami, znajdując się tam pod presją, nadal nie znaleziono technicznego rozwiązania, aby wykorzystać energie z suchych skał oraz z wody pochodzącej z dużych głębin.

Najbardziej praktyczne do eksploatacji energii geotermicznej są tereny, gdzie gorąca masa znajduje się blisko powierzchni naszej planety. We wielu takich lokacjach na świecie istnieją już obiekty, które wykorzystują podgrzaną wodę do celów grzewczych, a także przemysłowych.

Na chwilę obecną w miejscowości Reykjavik (Islandia) znajduje się największy system grzewczy bazujący na energii geotermicznej. Elektrownie geotermiczne znajdują się już we wielu krajach na świecie. Te zbiorniki dosięgają temperatury nawet do 350 stopni celsjusza.

Według wniosków, do których doszła Europejska komisja badania energii, ciepło pochodzące z wnętrza ziemi może stanowić bardzo stabilne i długoterminowe źródło energii.


Energia ruchu wód morskich

W dużych masach wodnych znajdują się największe rezerwy energii w przyrodzie. Wiatry wiejące nad powierzchnią morza wytwarzają ogromne fale, które w zasadzie są skupioną formą eolicznej energii, obecnie wiele krajów nadmorskich bada możliwość ich zastosowania do produkcji energii elektrycznej.

Ruchy morza na skutek przypływów i odpływów także mogą stanowić źródło energii. Elektrownie które, funkcjonują na bazie tych różnic, istnieją już w niektórych krajach.

Jednakże wielkie wydatki z tym związane nie przemawiają za budową tych elektrowni, poza tym w swobodnych lokalizacjach całkowita możliwa produkcja energii elektrycznej stanowi zaledwie małą wartość potrzebnej energii.


źródło: https://www.grenef.com/obnovljivi-izvori-energije-kretanje-morske-vode-i-geotermalna-energija/