Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna to pojęcie, które weszło w życie wraz z Ustawą o efektywności energetycznej 15 kwietnia 2011 roku, jest to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego dla obiektu/ urządzenia/ instalacji  w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.

Efektywność energetyczna jest podstawą europejskiej polityki energetycznej, efektywne zużycie energii może znacząco przyczynić się do osiągnięcia celu w postaci gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatycznymi. Cele Unii Europejskiej w zakresie energii, które powinny być osiągnięte do 2020 roku:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w stosunku do poziomów z 1990r.
  • udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu powinien wynosić min. 20%
  • poprawa efektywności energetycznej o 20%

Pojęcie to dotyczy urządzeń, które oznaczane są odpowiednimi etykietami, budynków, którym nadaje się certyfikaty efektywności, przemysłu, którego efektywność można zwiększyć przez zastosowanie procesów czy urządzeń o lepszej efektywności, pojazdów przez rozwój samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Oszczędzanie energii powinno polegać przede wszystkim na jej racjonalnym lub jak najbardziej optymalnym zużyciu. Jest ona należy do najbardziej opłacalnych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.