Energia pochodząca z Biomasy

Pod pojęciem Biomasy kryje się materiał, który pochodzi od żywych organizmów takich jak miazga drzewna i różnej maści odpady komunalne oraz inne.

Można wykorzystać ją do generowania ciepła, a co za tym idzie, przyczynia się do produkcji energii elektrycznej. Do pojęcia biomasy można wliczyć także materiały pochodzenia roślinnego, a także zwierzęcego, które są bardzo użyteczne podczas produkcji różnego rodzaju tkanin i chemikaliów.

Pochodzenie biomasy można podzielić na następujące kategorie:

-Drzewna biomasa (trociny, pozostałości powstałe przy okazji ścinania drzew itp.)

-Pozostałości po żniwach (pszeniczna słoma itp.)

-Zwierzęce pozostałości oraz odpady (zwierzęce odchody, zwierzęce zwłoki itp.)

-Biomasa z odpadów

Poza tym źródłami pochodzenia biomasy mogą być także odpady gazowe oraz paliwa alkoholowe. Biomasa na przestrzeni czasu zyskuje coraz większą popularność na całym świecie jednakże po dziś dzień w trakcie wielu debat jej zalety, a także wady podlegają dyskusji.

Ciekłe Paliwo

Pojęcie ciekłego biopaliwa obejmuje bioalkohole takie jak paliwo etanolowe lub biopaliwa takie jak biodiesel i czyste oleje roślinne.

Zaletą Biodiesla jest to, że jest nieporównywalnie bezpieczniejszy niż diesel produkowany z ropy naftowej, posiada niższy punkt zapłonu, jest trudniejszy do podpalenia, posiada niższy stopień toksyczności dla ludzi oraz zwierząt w przypadku połkonięcia i przede wszystkim nie wytwarza gazów wybuchowych. Jest biodegradowalny, a co za tym idzie, w ewentualności przypadkowego rozlania stwarza mniejsze szkody dla środowiska.

Istotną zaletą Biodiesla jest jego niska emisja tlenku węgla, a także pozostałych węglowodorów, w porównaniu do klasycznych paliw różnica ta wynosi od 20% do 40%.

Kukurydza oraz jej łodyga, a także burak cukrowy lub proso bardzo często wykorzystywane są do produkcji etanolu, który następnie wykorzystywany jest w silnikach spalinowych.

Biogaz

Proces powstawania biogazu skupia się na biologicznym i organicznym rozkładzie odpadów bez względu na to, czy rozkład odbywa się w składowisku odpadów, czy oczyszczalni ścieków. Wspomniany wyżej rodzaj paliwa może być wytwarzany z odrzutów i pozostałości w wyniku produkcji papieru, cukru, także pozostałości zwierzęcych i tym podobnych.

Biogaz niewątpliwie jest opłacalny, a po obróbce gnojowicy uzyskamy sztuczny nawóz o bardzo wysokiej jakości.


źródło:

https://www.industrija.rs/vesti/clanak/oie-energija-buducnosti