Węgiel głównym źródłem energii

Węgiel głównym źródłem energii. Produkcja energii elektrycznej z węgla w listopadzie 2016 roku stanowiła 79,2 proc. produkcji energii elektrycznej ogółem, z kolei w okresie styczeń-listopad 2016 roku produkcja energii elektrycznej z węgla stanowiła 82 proc. produkcji energii elektrycznej ogółem.
Dane katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu wskazują, jak znacząca jest rola węgla w polskim miksie energetycznym.

W listopadzie 2016 roku zatrudnienie w sektorze węgla kamiennego wynosiło 85,6 tys. osób. W listopadzie ub. r. krajowi producenci węgla wydobyli 6,1 mln ton, a sprzedali 6,3 mln ton.

Zarówno produkcja węgla, jak i ropy oraz gazu w najbogatszych krajach świata jest bardzo mocno wspierana, przy czym dotacje do ropy i gazu są ponad 20-krotnie wyższe niż do węgla.

Największą górniczą spółką w Polsce i Europie jest Polska Grupa Górnicza, która wystartowała w miejsce Kompanii Węglowej na początku maja 2016 roku.

PGG inwestuje i do końca 2017 roku zamierza wydać na inwestycje ok. 900 mln zł. 

Powołanie PGG to początek trudnej drogi do zapewnienia stabilnych miejsc pracy. Po październiku, kiedy to PGG pierwszy raz w tym roku zanotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 15 mln zł, także listopad zakończono z zyskiem netto w wysokości 18,6 mln zł. Dodatniego wyniku finansowego spodziewają się w PGG także za grudzień 2016 r.

Listopad 2016 r. był także pierwszym miesiącem, w którym ceny sprzedaży węgla były wyższe niż koszty jego produkcji. Spółka na każdej tonie zarabiała 0,91 zł. Polska Grupa Górnicza realizuje przyjęty biznesplan, w tym redukuje koszty gotówkowe.

W okresie od maja do listopada 2016 koszty zmniejszyły się o 12,8 proc. (439,3 mln zł). W tym czasie spółka prowadziła restrukturyzację techniczną polegającą między innymi na przekazaniu zbędnych aktywów do SRK.

Od sierpnia br. następuje dynamiczna odbudowa produkcji węgla do poziomu 100 tys. ton na dobę, co przekłada się na poprawę wyników PGG i stwarza realne warunki do odzyskania rentowności.

Spółka podjęła także działania zmierzające do odbudowy zdolności produkcyjnych i poza normalnym odtwarzaniem frontu, przygotowuje cztery dodatkowe ściany, które będą uruchomione w 2017 i 2018 roku.

PGG, do której trafiło jedenaście kopalń z Kompanii Węglowej, jest największą spółką górniczą w Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 31 tys. osób. Obecnie w jej strukturach jest pięć kopalń, gdyż od lipca funkcjonują w niej kopalnie zespolone.

Niebawem zapewne dojdzie do połączenia Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym, którego zadłużenie wynosi ok. 2,5 mld zł.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zaznaczył 19 grudnia 2016 roku, że po połączeniu z Polską Grupą Górniczą Katowicki Holding Węglowy, ze wszystkimi kopalniami wchodzącymi w jego skład, miałby zostać tzw. ruchem PGG pod nazwą Ruch KHW. Do połączenia miałoby dojść w pierwszym kwartale 2017 roku.

Planowane połączenie PGG i KHW oznacza konieczność utworzenia nowego biznesplanu Polskiej Grupy Górniczej oraz negocjacji z instytucjami finansowymi, dotyczącymi przesunięcia w czasie spłaty zadłużenia KHW. A także – co jest rozpatrywane – konwersji części zadłużenia na udziały.

W oparciu o artykuł Jerzego Dudały
Węgiel głównym źródłem energii