Smart Grid

Smart grid to termin określający inteligentną sieć elektroenergetyczną, która w sposób efektywny ekonomicznie integruje zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników – wytwórców, odbiorców – w celu zapewnienia funkcjonowania ekonomicznie efektywnego zrównoważonego systemu. System ten charakteryzuje się niskim poziomem strat oraz wysokim poziomem jakości, pewności i bezpieczeństwa zasilania.

Spodziewane efekty wdrożenia koncepcji Smart Grid w elektroenergetyce to m.in:

  • efektywniejsze zarządzanie siecią elektroenergetyczną i ograniczenie strat sieciowych
  • zapobieganie i zminimalizowanie sytuacji awaryjnych w sieci dystrybucyjnej
  • możliwość włączenia w sieć nowych źródeł energii odnawialnej
  • utrzymanie wysokiej jakości energii elektrycznej oferowanej klientom
  • ochrona środowiska poprzez promowanie zasobów rozproszonych.

 

Z punktu widzenia konsumenta wprowadzenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych oznacza wprowadzenie licznika, który działa w trybie online. Odczytu dokonuje się przez Internet, będzie można też na bieżąco kontrolować zużycie energii.

Dla operatora wykorzystanie systemu smart grid oznacza sprawniejsze reagowanie na awarie, zmienne potrzeby dotyczące dostarczanej energii, szybsze wykrywanie nielegalnych podłączeń, łatwiejsze podłączenie kolejnych odbiorców, jak również sprawniejsze wykorzystywanie źródła energii odnawialnej. Operator będzie mógł łatwiej zlokalizować usterki i sprawnie odizolować od reszty sieci, co oznacza krótsze przerwy w dostawie energii.

W ramach sieci odbiorcy otrzymują dostęp do aplikacji, która umożliwia odczyt bieżącego zużycia prądu, możliwość dostosowania poboru energii zależnie od prognoz dotyczących wiatru, a także zmiany cen taryf.

Energa Operator S.A. realizuje projekt „Inteligentny półwysep Helski”, który ma uzupełnić istniejącą sieci elektroenergetycznej o elementy i urządzenia, które przekształcą tę sieć w sieć inteligentną.  Został podzielony na 3 części:

  • Etap I, zakończony w 2011 roku, w którym opracowana została koncepcja projektu.
  • Etap II, zakończony w 2012 roku, w którym zbudowana została sieć inteligentna, oraz równolegle następował montaż liczników AMI.
  • Etap III (w toku) – testowanie wprowadzonych rozwiązań.

Projekt ma być zrealizowany do 2020 roku.

Smart Grid.