Olsztyn w oczekiwaniu na elektrociepłownię

Olsztyn w oczekiwaniu na elektrociepłownię! Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie 30 grudnia 2016 roku złożyło do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie projektu budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Energetycznej z Odpadów Komunalnych  z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie. Wstępny powiom dofinansowania ma wynosić 50%  wartości poniesionych zalożonych kosztów. 

Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” spełnił kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów merytorycznych I stopnia.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi wpisami!

Olsztyn w oczekiwaniu na elektrociepłownię
Udostępnij na:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page