Z roku na rok ceny prądu oraz jego zużycie zwiększa się, co generuje coraz większe koszty. Powoduje to, że firmy zmuszone są do dokładniejszego analizowania zużycia energii, aby minimalizować straty. Rozpisanie i znalezienie gałęzi przedsiębiorstwa, w której energia jest wykorzystywana najmniej ekonomicznie może sprawiać problem zarówno mniejszym jak i większym firmom. Z tego powodu powstał Inteligentny System Zarządzania Energią, który dostarczy wszelkich informacji na temat zużycia energii i znajdzie sposób na zredukowanie strat.
Choć mniejsze zużycie energii przez konsumentów wydaje się zmniejszyć przychody elektrowni elektrycznych, to w rzeczywistości informacje płynące z Systemu również elektrowniom pozwolą zmniejszyć straty związane z nadmierną produkcją prądu. Ponadto informacje o klientach zwiększy bazy danych elektrowni, a to pozwoli im na silniejsze działania marketingowe, które zwiększą zyski.
Ta technologia tworzy więc relację win-win dla elektrowni i przedsiębiorstw, a to może się przełożyć na spadek cen produktów i usług, z których codziennie korzystają obywatele.

Ekonomiczność podejście do energii