Dofinansowanie z funduszy unijnych dla Enea Operator.

Dofinansowanie z funduszy unijnych dla Enea Operator! To ósma umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych podpisana w tym roku przez Enea Operator. Dotacja została przyznana na projekt zwiększenia potencjału sieci energetycznej w celu odbioru energii z OZE na niskim i średnim napięciu w województwie zachodniopomorskim. W projekcie zastosowane  zostały takie innowacyjne rozwiązania jak transformatory z automatyczną regulacją napięcia podczas pracy. Bez dotacji zastosowanie tego typu rozwiązań byłoby utrudnione.

Wysokość dotacji wynosi ponad 1,7 mln zł, a koszt inwestycji to około 4,2 mln zł. Umowa została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Który działał w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacja przyznana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pod koniec zeszłego roku Enea Operator planowała podpisać w pierwszej połowie bieżącego roku 18 umów na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Może już niedługo będziemy informować o przyznaniu kolejnych dotacji Enea Operator.  Tego  oczywiście życzymy, zwłaszcza, że pozyskane środki miałyby być przeznaczone na rozwój sieci dystrybucyjnej, zwiększenie dostępnych mocy przyłączeniowych, między innymi dla wytwórców OZE oraz Prosumentów, a także wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

Skontaktuj się z nami!

Dofinansowanie z funduszy unijnych dla Enea Operator.