Dania to kraj produkujący największą na świecie ilość energii z wiatru.

Dania to kraj produkujący największą na świecie ilość energii z wiatru. Nie od dziś wiadomo, że Dania niewyobrażalne kwoty inwestuje w energię odnawialną. Analizując warunki atmosferyczne wybrali inwestycję w elektrownie wiatrowe. W każdej części Danii jesteśmy w stanie podziwać turbiny wiatrowe ozdabiające ich krajobraz. Według przeprowadzonych badań 9 lipca 2015 roku podczas wietrznego dnia. To farmy wiatrowe wyprodukowały w ciągu dnia 116% zapotrzebowania na energię elektryczną całego kraju. Natomiast w nocy produkcja prądu wyniosła 140% zapotrzebowania. Nadwyżka energii została sprzedana do Norwegii, Niemiec i Szwecji.

Dania jako jedno z niewielu państw może się pochwalić tym, że są w stanie być energetycznie niezależni od nieodnawialnych źródeł energii. The Guardian, który powołuje się na dane duńskiego operatora energetycznego, informuje, że w czasie rekordowego pokrycia zapotrzebowania na energię farmy wiatrowe nie pracowały jeszcze na maksymalnych obrotach. Moc duńskich farm wiatrowych wynosi obecnie około 4,89 GW, z czego 3,62 GW to farmy wiatrowe na lądzie, a 1,271 GW to farmy wiatrowe na morzu. Udział energetyki wiatrowej w duńskim miksie energetycznym wzrósł z 19 proc. w 2005 r. do 39 proc. w roku 2014.

Cytowany przez Guardiana Kees van der Leun z firmy Ecofys ocenia, że dzięki wzrostowi potencjału duńskich wiatraków mogą one zaspokajać połowę zapotrzebowania Danii na energię jeszcze przed 2020 r. Ekspert z Ecofys zwraca uwagę na plany rozbudowy morskich farm wiatrowych w Danii o mocy 1,5 GW, których uruchomienie podwoi obecnych duński potencjał w morskiej energetyce wiatrowe tego kraju.

Skontaktuj się z nami!

Dania to kraj produkujący największą na świecie ilość energii z wiatru.