BREEAM a LEED

BREEAM a LEED to najbardziej znane systemy certyfikacji ekologicznej budynków. Ich uzyskanie nie jest łatwe, gdyż wiąże się ze ścisłą współpracą z asesorem na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Jednak uzyskanie certyfikatu może znacząco podnieść wartość budynku.

Oba systemy są do siebie zbliżone. Ich podstawą są analizy podobnych kategorii, tj. energia, woda, działka, jakość powietrza we wnętrzu, materiały, odpady. Również koszt ich uzyskania jest podobny. Dlaczego więc są dwa? Czym się od siebie różnią?

System LEED używany jest do certyfikacji obiektów biurowych, przemysłowych, uniwersyteckich, przeznaczonych dla różnych instytucji, hoteli czy mieszkaniówki wielorodzinnej, jedynie budynki jednorodzinne można certyfikować tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest to system preferowany przez amerykańskich oraz globalnych inwestorów.

BREEAM służy do oceny budynków biurowych, przemysłowych oraz handlowych, pod względem ich oddziaływania na środowisko, przeznaczonym dla nowo powstałych budynków oraz rozbudów i remontów. W przypadku certyfikacji innego rodzaju budynku należy wystąpić do BRE z prośbą o indywidualne przygotowanie zestawu kryteriów odpowiednich do danego projektu. Jest to system najczęściej wykorzystywany w Europie.

Rodzaj zagadnienia BREEAM LEED
Preferencje najemców Popularny w Europie Popularny na świecie
Koszt certyfikacji Około 3500 euro Zmienny, zależny od powierzchni budynku
minimalna liczba punktów wymagana przy najniższej ocenie 30 (wg wymagań BREEAM) 40 (wg wymagań LEED)
Przepisy budowlane europejskie plus możliwość dostosowania do przepisów lokalnych amerykańskie
Elementy obowiązkowe przy najniższej ocenie stateczniki do świetlówek 30 Hz 10% redukcji energii całkowitej w budynku, wliczając energię do ogrzewania/chłodzenia, urządzeń mechanicznych, oświetlenia, jak również użytkowa, czyli komputery, lampki na biurkach oraz sprężarki, maszyny, itp.
instalacje Normy europejskie normy ASHRAE
Punkty za innowacyjność max. 10 max. 4
energia (procentowy udział w ogólnej punktacji) 19% 35%
materiały budowlane i wykończeniowe ocena odbywa się na podstawie deklarowanego składu materiały powinny mieć aprobaty amerykańskie
Język raportu raport przygotowywany jest przez asesora w języku angielskim, ale załączone materiały ewidencyjne mogą być w języku polskim Wszystkie dokumenty muszą być w języku angielskim
udział konsultanta w procesie certyfikacji konieczny licencjonowany asesor Konsultant nie jest obowiązkowy, ale otrzymanie dobrej oceny bez udziału konsultanta jest praktycznie niemożliwe

 

BREEAM a LEED