Energia wiatru

Energia wiatru. Wiatr jest poziomym ruchem powietrza względem powierzchni ziemi, wywołanym przez różnicę ciśnień i różnice w ukształtowaniu powierzchni. Jest niewyczerpalnym źródłem energii, dlatego nauczyliśmy się tą energię wykorzystywać.

 Kiedyś wykorzystywaliśmy wiatraki do nawadniania pól, czy mielenia mąki w młynach, w dzisiejszych czasach budujemy turbiny wiatrowe, które energię wiatru przekształcają w energię elektryczną. Buduje się farmy wiatrakowe, które skupiają kilkadziesiąt turbin wiatrowych, których moce są niewiele mniejsze od niektórych elektrowni węglowych. Farmy te oddają wytworzony prąd do sieci elektroenergetycznej, można je budować zarówno na lądzie jak i na morzu.

Istnieje również możliwość postawienia pojedynczej turbiny wiatrowej do zasilenia w elektryczność domu. Mogą służyć jako dodatkowe źródło energii, które w pewnym stopniu uniezależnia od sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej. Najlepiej sprawdzają się do zasilenia domów niskoenergetycznych.  Energię elektryczną najlepiej wykorzystywać do ogrzewania wody użytkowej w podgrzewaczu elektrycznym lub do dogrzewania pomieszczeń.

Turbiny wiatrowe zbudowane są z 3 głównych elementów:

  1. masztu
  2. wirnika z łopatami
  3. gondoli

Wiatr trafia na opór w postaci łopaty, jego energia kinetyczna zamieniana jest na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Energia obrotowa wirnika przenoszona jest za pomocą wału i przekładni do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną. Gondola musi mieć możliwość obracania się o 360 stopni, aby zawsze można ustawić ją pod wiatr, znajduje się ona na wysokim maszcie, ponieważ wraz z wysokością rośnie siła wiatru. Charakterystyczne dla elektrowni wiatrowych jest to, że ich moc jest zależna od warunków meteorologicznych, a więc jest mocno zmienna. Jednak ten problem można rozwiązać przez połączenie turbiny wiatrowej z panelami fotowoltaicznymi czy baterią akumulatora.