Energia słoneczna

Energia słoneczna. Do powierzchni Ziemi dociera promieniowanie słoneczne, którego natężenie zostało nazwane stałą słoneczną i wynosi 1366,1 W/m2. Energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku, wynosi w Polsce około 1100 kWh/(m²*rok). Metody jej wykorzystywania znane były już w starożytności i oparte były  na samoczynnym ruchu ciepła w budynkach. Poprzez odpowiednie umieszczenie okien, ścian, otworów wentylacyjnych.

W sposób bezpośredni można ją wykorzystać dzięki ogniwom fotowoltaicznym i panelom słonecznym, te pierwsze zamieniają ją na energię elektryczną, drugie- na energię cieplną. Baterie słoneczne wykorzystują efekt fotowoltaiczny, polegający na powstawaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania słonecznego. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują półprzewodnikowe złącza p-n, kiedy fotony o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej, następuje rozdzielenie elektronów i nośników ładunku do obszarów n i p, powstaje różnica potencjałów, a więc napięcie elektryczne. W kolektorach słonecznych promieniowanie jest pochłaniane przez absorber, który zamienia je w ciepło. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy przepływający przez kolektor i przepływa do zasobnika, w którym oddaje ciepło np. ciepłej wodzie użytkowej.

Kolektory słoneczne możemy podzielić na:
•    Cieczowe:
A  Kolektory płaskie
B  Kolektory płaskie próżniowe
C  Kolektory próżniowe rurowe
•    Powietrzne .

Wyróżniamy konwersję fototermiczną pasywną i aktywną. Konwersja pasywna to taka, do działania której nie jest potrzebne urządzenie wywołujące ruch czynnika i taka, do działania której wywołanie ruchu czynnika jest niezbędne. Podczas konwersji pasywnej ruch czynnika wywoływany jest dzięki zjawisku konwekcji, wykorzystywana jest różnica gęstości między czynnikiem ogrzanym, a czynnikiem, który oddał swoje ciepło.

Pozyskiwanie energii słonecznej nie powoduje żadnych efektów ubocznych, szkodliwych emisji, czy zubożenia zasobów naturalnych, a instalowanie urządzeń głównie na obiektach architektonicznych, nie wpływa zasadniczo na krajobraz.

Skontaktuj się z nami!