Smart Grid.

Smart Grid Smart grid to termin określający inteligentną sieć elektroenergetyczną, która w sposób efektywny ekonomicznie integruje zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników – wytwórców, odbiorców – w celu zapewnienia funkcjonowania ekonomicznie efektywnego zrównoważonego systemu. System ten charakteryzuje się

Mobilna platforma do pomiaru zanieczyszczeń nagrodzona w Barcelonie!

Mobilna platforma do pomiaru zanieczyszczeń nagrodzona w Barcelonie!

Mobilna platforma do pomiaru zanieczyszczeń nagrodzona w Barcelonie! Mobilna platforma do pomiaru zanieczyszczeń nagrodzona w Barcelonie! Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (GIG) stworzyli mobilną platformę do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Została ona nagrodzona Złotym Medalem w trakcie Międzynarodowych Targów Wynalazczości Badań